Hydraulické systémy

Hydraulické systémy DELFINO

Nato, aby vo vašom bazéne bol kvalitne vybudovaný samočistiaci systém je nutné nainštalovať hydraulické systémy a to v jeho celkovom objeme.
Technologický postup, ktorý sa zvolí musí byť prevedený profesionálmi s potrebnými skúsenosťami. Pokiaľ sa buduje samočistiaci bazén, je potrebné, aby obsahoval nevyhnutné technologické celky.

Ide o nasledovné technológie:

– riadiaca jednotka samočistiaceho bazéna
– bezpečnostný systém s rýchlou uzávierkou
– rozvody potrubia
– viacskimmerové nasávanie s veľkou kapacitou

Riadiaca jednotka bazéna

Do bazénovej riadiacej jednotky sa zapájajú jednotlivé technologické prvky ako napríklad tepelné čerpadlo, dezinfekcia UV, vysávanie, prepieranie filtrácie, samotná filtrácia…hydraulické systémy
Tieto jednotlivé komponenty prostredníctvom riadiacej jednotky tvoria plne kompatibilný systém, ktorý funguje ako počítačová sieť. Navzájom preto tieto komponenty môžu plne spolupracovať.
Vďaka týmto systémom je dosahovaná v bazéne kvalita pitnej vody, kde sa o čistotu v bazéne nemusíte sami starať manuálne, celý systém je plne automatický. Takto môžete ísť kľudne na dovolenku bez zlého pocitu, že po návrate Vás bude čakať v bazéne kalná voda.

Bezpečnostný systém s rýchlou uzávierkou

Ide o nevyhnutný komponent pre rozvody bazénov, ktorých životnosť pri samočistiacich keramických bazénoch presahuje Rychlouzavierkovy-bezpecnostny-systemtridsať rokov. Naša spoločnosť sa venuje budovaniu bazénov značky Compass a nerezových bazénov Berndorf.
Rýchlouzávierkový systém je inštalovaný z dôvodu, aby sa samočistiaci bazén dal servisovať bez nutnosti vypustenia vody. Taktiež je vďaka tomuto systému možné vykonávať skúšky tlaku, čím sa dá zistiť miesto so závadou, ak by takáto situácia nastala.

Rozvody potrubia a multiskimmerové nasávacie systémy

Tento systém má výkon sania 15 až 30 metrov kubických za hodinu, v závislosti aký veľký je bazén. Hydraulika bazéna nie je funkčná bez nasávacieho systému s vysokým výkonom. Tieto systémy sú ultra tiché, čiže sú plne vhodné aj v obytných zónach.

Montáž samočistiacich systémov je náročný proces

Naša montáž je drahšia, avšak je odrazom vysokej kvality, ako aj exkluzivity pracovníkov pre montáž bazénov. Naši pracovníci majú certifikáty a sú školení priamo od výrobcov daných technológií.

Cenová ponuka
close slider
Telefón: +421 948 026 460
Náš email: delfino@delfino.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše tel číslo (povinné)

Miesto realizácie

Záujem o